Lắp đặt cỏ nhân tạo như thế nào?

  1. Cắt hết cỏ tự nhiên cùng các thực vật khác ở trên nền đất cần làm cỏ

  2. Nèn chặt đất

  3. Trải cỏ lên phần đất được thiết kế đặt cỏ

  4. Dùng dao để cắt các đường thừa

  5. Đặt tấm bạt dưới chỗ nối của 2 cuộn cỏ để dán chúng lại với nhau

  6. Dùng keo để quét lên chỗ dán của 2 cuộn cỏ đồng thời quét keo lên bạt dán

  7. Để cho keo khô tự nhiên 1 vài giây, sau đó ép 2 phần cỏ xuống bạt dán. Sau đó tiếp tục để keo khô một cách tự nhiên
  8. Khi keo đã khô hoàn toàn, hãy đứng lên chỗ dán thành nhiều lần để đảm bảo các biên của các cuộn cỏ được gắn chặt với bạt dán.

  9. Rải cát lên cỏ và trải thật đều. Hãy chải cỏ thật cẩn thận bằng chổi để cát có thể chui được xuống gốc của cỏ nhân tạo

  10. Xong!

installation guide